Podmínky Grupos

  1. Prosíme, abyste si vybrali skupinu, která bude pot?ebovat kontakt s kontaktním místem, a to prost?ednictvím formulá?e, který vám poskytne informace o cest? elektrospot?ebi?e: hi@thespotcentralhostel.com. Posible.
  2. Jedna v?c, kterou potvrdila, potvrdila, ?e rezervuje a? 20% z celkové ?ástky. (Mediante transferencia bancaria, paypal o tarjeta de crédito).
  3. Antes de la llegada de grupo se deberá haber abonado mínimo el 50% del importe de la reserva y el importo constante en abonará la lalegada del grupo.
  4. Cambios y Cancelaciones: Syn je mo?ný a? 15 dní p?ed odletem. Para cualquier cambio o cancelación je nutné hacerlo víc korela elektrico a deberán ser potvrdí por el establecimiento. Nevy?adují se ?ádné telefonní hovory ani telefony.
  5. Spot Central Hostel podtrhuje cobrar un depósito que devolverá jeden vez comprobado que no se da produido ningún daño en las instalciones.
  6. Je mo?né, ?e jste nahromad?ni, nebo jste v normálním nastavení. Neobsahuje ?ádné sady, které by mohly být vylou?eny a p?em?n?ny na devoluci.
  7. Slou?í ke správ? instalací a p?edcházejících událostech.